Goredom breathes

søndag 1 februar 2009

Israel – en Nazistisk stat?

Filed under: Politikk — Goredom @ 21:44
Tags: , , , , , , , ,

Tid om annen går Israels militærmaskineri løs på palestinere.  Dette kan være i Gaza eller på Vestbredden. Som regel skjer dette som følge av at palestinerne atter en gang har protestert på at de behandles som dyr, at de behandles dårlig på bakrunn av rasisme eller etnisitet.

Her i norge starter da debatter hvor israelere og deres medløpere skriver indignerte innlegg i Aftenposten hvor de hevder at antisemittismen i Norge brer om seg. Mona Levin støtter oppunder. Dette er selvfølgelig vanskelig, og en kan begynne på om Jonathan Cook, som skriver at dette er en bevisst israelsk strategisk hersketeknikk for å stoppe kritikk av Israel, har rett i det han sier.

Noen har begynt å sette likhetstegn mellom Israel og tyskernes handlinger under 2. verdenskrig, det som populært kalles Holocaust. Hva innebærer egentlig dette? Jeg sitter her nå for tiden og leser en bok skrevet av en lege ved navn Miklós Nyiszli som heter «Jeg var Dr. Mengeles assistent». Ut fra det som beskrives i denne boken kan en lett stille et par kontrollspørsmål om hvorvidt Israel bedriver et moderne tids Holocaust mot palestinerne i Gaza og på Vestbredden.

Første kontrollspørsmål er følgende: Er det slik at palestinerne myrdes industrielt, altså ved samlebåndprinsippet? Stilles palestinere i kø hvor de må kle av seg, for så å dyttes inn i en betongbunker og deretter gasses ihjel ved hjelp av gassen Zyklon B, opptil 3.000 personer om gangen? Det umiddelbare spørsmålet må og skal bli Nei. Den israelske staten har ennå ikke startet en systematisk og industriell nedslaktning av palestinerne, med det mål å utrydde dem som folkegruppe.

Andre kontrollspørsmål er følgende: Har Israel stilt titusenvis med palestinere i kø, og — slik det ble gjort i Birkenau — gravd massegraver på 50 meter lengde, 6 meter brede og 3 meter dype, som de fyller med drivstoff og setter fyr på? Stilles palestinere deretter opp langs slike massegraver og skytes med små prosjetiler i skallen for så å dyttes ned i det flammende infernoet der nede? De små, finkalibrede prosjektilene egentlig ikke i stand til å drepe dem, slik at mange kastes levende ned i infernoet? Nei. Israel har ennå ikke satt monstre som er i stand til å gjøre slikt mot mennesker til å styre sin politikk og sine handlinger mot palestinerne.

Den dagen noen kan dokumentere tilstander i en slik grad at det vil være mulig å svare ja på disse kontrollspørsmålene, så kan man godt bytte ut det israelske flaggets davidsstjerne med et hakekors. Inntil da må det  være mulig å forsøke å skille skitt fra kanel.

Reklamer

Blogg på WordPress.com.