Goredom breathes

torsdag 15 januar 2009

Historien startet ikke med Kassam-rakettene

Filed under: Kultur,Lesestoff,Politikk — Goredom @ 05:06

Historien startet ikke med Kassam-rakettene. Men for israelittene begynner alltid historien med at palestinerne sårer dem, og deretter er smerten fullstendig dekontekstualisert (tatt ut av sin sammenheng). Israelittene tror at hvis de forårsaker større smerte for palestinerne, så vil de til slutt lære leksa si. Noen kaller dette «måloppnåelse».

Uansett, «leksa» fortsetter å være abstrakt for Israelittene. De israelske media foreskriver en strengt lav-informativ  lav-sannhetsdiett for sine konsumenter, en diett rik på generaler og dess like. Den er beskjeden, og roper ikke høyt om israels måloppnåelser: de slaktede barna og de råtnende kroppene under ruinene, de skadde som blør ihjel fordi IDF-soldater skyter på ambulansepersonellet, de små jentene hvis ben blir amputert på grunn av horrible sår forårsaket av varierende våpentyper, de sønderknuste fedrene som lar bitre tårer renne, boligområdene som har blitt utslettet, de forferdelige brannsårene forårsaket av hvit fosfor, og mini-forflytningen – titusener av mennesker som har blitt forvist fra sine hjem, som blir forvist i skrivende stund, beordret til å trenge seg sammen i et oppbygd område som stadig vokser seg mindre og hvor de også er under straff i form av ustanselige bomber og granater.

Helt siden den palestinske selvstyremyndigheten ble etablert har det israelske PR – maskineriet overdrevet faren fra den militære trusselen som palestinerne utgjør for israel. Når palestinerne gikk fra steiner til rifler og fra molotov cocktails til selvmordsbomber, fra veikantbomber til Kassam og fra Kassam til Grad-raketter, og fra PLO til Hamas, sa de med seiersrike hvin, «Hva var det vi sa. De er anti-semitter.» Og derfor har Israel rett til å gå til fullt angrep.

Det som dannet grunnlaget for Israels militære raseriangrep – de riktige ordene for å beskrive det finnes ikke i ordboken min – var skritt-for-skritt isolasjonen av Gazastripen. Isolasjonen gjorde Gazas innbyggere til abstrakte objekter, uten navn og adresser, unntatt adressene til de væpnede mennene, og uten historie, bortsett fra datoene bestemt av den israelske sikkerhetstjenesten Shin Bet.

Beleiringen av Gaza startet ikke når Hamas tok kontroll over Gazastripens sikkerhetsorganer, eller når IDF-soldaten Gilad Shalit ble tatt til fange, heller ikke når Hamas vant de demokratiske valgene. Beleiringen startet i 1991 – før selvmordsbombene. Og siden da har den bare blitt mer sofistikert og nådde sin høyde i 2005.

Det israelske PR-maskineriet presenterte med glede tilbaketrekkingen som slutten på okkupasjonen, med  skamløs ignorering av fakta. Isolasjonen og stengningen ble presentert som militære nødvendigheter. Men israelerne er store gutter og jenter, og de vet at «militære nødvendigheter» og gjennomført løgn tjener statens mål. Israels mål var å motarbeide to-statløsningen som resten av verden hadde forventet skulle materialisere seg så snart den Kalde Krigen endte i 1990. Dette var ikke en perfekt løsning, men palestinerne var klare for det den gangen.

Gaza er ikke en militær makt som angrep sin lille, fredselskende nabo Israel. Gaza er et territorium som Israel okkuperte i 1967, sammen med Vestbredden. Gazas innbyggere er en del av det palestinske folket, som mistet sine hjem og sitt hjemland i 1948.

I 1993 hadde Israel en gyllen engangssjanse til å bevise for verden at det folk sier om dem er usant – at de ikke av natur er en kolonimakt. At forvisningen av en nasjon fra sitt land, forvisningen av folk fra sine hjem og tyveriet av palestinsk jord til fordel for jødiske settlere ikke er basisen for- og essensen av Israels eksistens.

I nittiårene hadde Israel en sjanse til å bevise at 1948 ikke var landets paradigme. Men Israel gikk glipp av denne sjansen. Istedet perfeksjonerte de bare sine teknikker for røveri av jord og forvisning av folk fra sine hjem, og tvang palestinerne inn i isolerte enklaver. Og nå, i disse mørke dager, beviser Israel at 1948 aldri har tatt slutt.

(more…)

Reklamer

Blogg på WordPress.com.